Share this...
Blogg

Erfaringer fra Franske Online Klasser med ILA

  • Blogg Tilbake til listen
  • Forrige innlegg
  • Neste innlegg
Erfaringer fra Franske Online Klasser med ILA

Plassert foran skrivebordet mitt hjemme i Norge og med en kopp te i hånden, jobber jeg meg gjennom franske direkte og indirekte objekt. Dagene mine består nå av å følge online klasser og deretter arbeide selvstendig. Selv om jeg ikke kan integrere meg i den franske kulturen og fordype meg i språket ved å utveksle et par ord med bakeren på gatehjørnet eller besøke utstillinger på MoCo art center, trives jeg med de nye måtene å lære fransk på.

Jeg fulgte det franske språkkurset til ILA i vakre Montpellier i 7 måneder. Med den økende usikkerheten om koronaviruset, iverksatte ILA Franske Språkskole organiseringen av klasser på nett. Ettersom denne spesielle situasjonen ville bety slutten på mitt språkopphold, innså jeg at det nødvendigvis også ville ha en innvirkning på opplæringen min i fransk. Derfor ønsker jeg å dele mine erfaringer fra nettkurset med dere, samt hvordan de faktisk viste seg å legge til rette for læringsprosessen min.

Med online klasser opplevde jeg at veien til deltakelse ble kortere. Å være komfortabel med å snakke høyt foran andre har for meg, antakeligvis som for de fleste som lærer et nytt språk, vært en utfordring. Lærerne på ILA sikret riktignok alltid et trygt klassemiljø i Montpellier gjennom gruppeaktiviteter, å oppmuntre til åpne diskusjoner og tidvis til og med å organisere små klassefrokoster. Likevel virket det for meg slik at det å snakke hjemmefra, der en er mest bekvem, bidro til å fjerne språkbarrierne mine. Så, paradoksalt nok fant jeg at den språklige integreringen forbedret seg og at det å være i en digital skoleklasse, bringer en nærmere det franske språket. Med andre ord er nettkurs utmerket for å føle seg mer komfortabel med å uttrykke seg spontant.

En annen fordel med online undervisning er at klassene er mindre. Jeg må imidlertid understreke at de gjerne varierer noe i størrelsen i løpet av kurslengden, men gitt den prekære situasjonen er antallet studenter som går på ILA for øyeblikket, betydelig redusert. Til tross for at dette uheldig for skolen, åpner det interessante muligheter for studentene. Mindre klasser betyr i praksis mer tid per student. Følgelig var vi i stand til å diskutere mer i dybden. Forestill deg at i en normal klasse skal hver student besvare et spørsmål som «Hvordan er denne ordningen praktisert i ditt land» eller «Hvor foretrekker du å reise og hvorfor?». Istedenfor at 8 studenter gir sitt svar, hvilket involverer rettingen av de grammatiske samt fonetiske feilene som gjøres underveis, kan for eksempel 3-4 studenter ytterligere utvikle sitt synspunkt og motta bedre tilbakemelding. Kort oppsummert åpner online undervisning for en mer målrettet og aktive læringsprosess. Større rom for å snakke gir dessuten en bredere mulighet til å oppdage sine svakheter når det gjelder hvilken grammatikk og hvilket vokabular en trenger å jobbe mer med.

Videre vil jeg, til tross for disse dominerende fordelene, nevne at en betingelse er god internettilgang. I løpet av timen hender det at enkelte har tekniske utfordringer der de må koble seg på igjen. Heldigvis har jeg sjeldent disse problemene, og enda viktigere har læreren min de aldri. Imidlertid innrømmer jeg at det må være frustrerende for studenten dersom det forekommer hos han eller henne, særlig dersom en ikke får koblet seg på igjen samme dag. Likevel har jeg inntrykk av at en enkelt holder seg oppdatert slik at en ikke «går glipp av noe». Ikke på grunn av ineffektiv undervisning, men tvert imot; takket være dette digitale skiftet mottar vi alltid dokumentene for neste dag, etter timen. Det vil si, vi har muligheten til å ta en titt på og få et fyldigere bilde av de kommende temaene og grammatiske punktene. Personlig opplever jeg at det å til en viss grad være forberedt på stoffet som skal presenteres og diskuteres neste dag, øker læringsutbyttet mitt.

Avslutningsvis erfarte jeg at dyp konsentrasjon er enklere å oppnå hjemme. For det første er det færre distraksjoner i form av støy fra de travle gatene i Montpellier. For det andre har en med online klassen ikke de samme fristelsene til å dra på stranda, kaféer og å besøke museer. Selvsagt er dette også muligheter for integrering og er årsakene til hvorfor jeg anbefaler deg et slikt språkopphold når restriksjonene opphører. I mellomtiden kan du utnytte situasjonen og forbedre konsentrasjonen. For det tredje tillater online klasser kun at én person snakker om gangen. Dette effektiviserer timen. Og til tross for at jeg savner vennene mine fra språkoppholdet i Montpellier, er det å ikke ha de fysisk ved siden av meg i klassen, med på å øke fokuset mitt. Så er det såklart selve covid-19 situasjonen i seg selv, som tvinger oss til å begrense sosial kontakt og aktiviteter, hvilket betyr frigjort tid og bedre fokus. Faktisk har online klassene vært nyttige ikke kun for å akselerere fransk læringen min, men også for å føle meg sosial og tilkoblet i denne perioden med isolasjon.